Verwachting

VERWACHTING

 

 

 

Hoe zul je zijn?

Nieuw mens, in mij ontkiemd, deel van mijn wezen.

Eerst schuchter, een geheim. En later pas

treedt in het daglicht wat verborgen was.

Wie zien wil, kan het uit mijn houding lezen.

 

Hoe zal het zijn?

Je maakt een einde aan mijn zekerheden.

Ik voel, dat voortaan alles anders is:

wat vanzelfsprekend leek, is ongewis

en ik sta voor een breuk met het verleden.

 

Hoe zal ik zijn?

Ik moet nog aan dit nieuwe leven wennen.

Soms knaagt de twijfel: kan ik dit wel aan?

Volbreng ik straks de weg die ik moet gaan

en zal ik aan het eind mezelf nog kennen?

 

Hoe zul je zijn?

Jezelf, niet ingeperkt door enge grenzen,

aanvaard zoals je bent, van angst bevrijd?

Ontstaat dan, na een lang gevoerde strijd,

een generatie heel geworden mensen?

 

Hoe zal het zijn,

nadat ik pijn en twijfel heb verloren,

gevonden de vervulling van mijn droom?

Vol trots en vreugde toon ik, zonder schroom,

de nieuwe mens die uit mij is geboren.

 

 

 

 

december 1982

 

 

(c) Jacqueline Roelofs-van der Linden

 

Teksten mogen alleen na schriftelijke toestemming van Jacqueline Roelofs-van der Linden worden gebruikt voor non-profit doelstellingen, met vermelding van naam en dichtbundel

(c) 2015 HARO Software Production