Herboren

HERBOREN

melodie: Jan Baaij

Een lied voor Kerstmis en andere kille dagen.

 

Hier in dit land van tranen t'ruggekomen,

om vrouwen, verkracht en ontrecht,

om mannen, verminkt en geknecht,

om kind'ren wier jeugd afgenomen,

breng jij mij hoop, al was het voor één dag.

Ik zie jou wenken, ik sta op en lach.

Hier in dit land van wanhoop t'ruggekomen,

om ogen, waar haat fel in gloeit,

om aarde, vertrapt en verschroeid,

om velen door honger omgekomen,

breng jij mij moed, al was het voor één dag.

Ik zie jou wenken, ik sta op en lach.

Hier in dit land van kilte t'ruggekomen,

voor wie niet past in't stramien,

voor arm door rijk niet gezien,

gevluchten alles ontnomen,

breng jij mij vuur, al was het voor één dag.

Ik zie jou wenken, ik sta op en lach.

 

oktober 1996

 

 

(c) Jacqueline Roelofs-van der Linden

 

Teksten mogen alleen na schriftelijke toestemming van Jacqueline Roelofs-van der Linden worden gebruikt voor non-profit doelstellingen, met vermelding van naam en dichtbundel

(c) 2015 HARO Software Production