Scheppende Kracht

SCHEPPENDE KRACHT (2006)

 

Gedichten, liederen, gebeden

 

ISBN 9789081050524

 

 

Teksten : Jacqueline Roelofs - van der Linden

 

Muziek : Jan Baaij /H.J. Gauntlett/ N. Hovius/Y. Trabsky/ Onbekend

 

Prijs: € 7,50 excl. verzendkosten

 

Bestellen via jroelofs@xs4all.nl (Voor meer exemplaren vraag om de korting)

VOORWOORD

 

Zingen is scheppen en helen en nog veel meer.

 

Wat doen mensen die zingen eigenlijk?

Lucht verplaatsen, zou een natuurkundige misschien zeggen.

 

Verplaatsen is veranderen, roept de theoloog verheugd, er waait dus een frisse wind. Daarom vindt de theoloog zingen een beetje scheppen. Daar gebruikte God ook zijn lucht, zijn adem bij. 'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods adem zweefde over het water.'

 

Bij het zingen laten we onze adem zweven over de chaos op aarde. We scheppen orde. Door de woorden en de noten, elk precies op z'n plaats, scheppen we een andere werkelijkheid. Mensen die gebukt gaan onder de dorre doodsheid op aarde, voelen die ademtocht, horen de muziek en komen door die muzikale windvlaag op adem. Ze leven op.

 

Zingen is dus scheppen en helen. Minimaal! Wil dat lukken, dan moeten we oude en nieuwe liederen zingen.

Oude voor het vertrouwde waar je even op kunt leunen. Even de vaste grond onder de voeten terug-voelen.

Nieuwe omdat ons leven en de tijden waarin we leven, steeds veranderen. De donkere krachten die het leven bedreigen, zien er steeds anders uit. Ze vragen om nieuwe tegenstemmen, nieuwe liederen en gebeden. Maar ook wij zelf veranderen: we ontdekken steeds meer van die adem van God, die Geestkracht. Dat waaien over de aarde is niet 5766 jaar geleden gestopt, maar gaat nog steeds door.

 

Ons geloof groeit door, verandert. Veranderend geloof vraagt andere liederen, nieuwe woorden, nieuwe wijzen.

Daarom is het goed en leuk om nieuwe liederen te zingen. Al zingend ontdek je nieuwe invalshoeken. Sommige wist je al een beetje, andere word je al zingend gewaar.

 

In Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark in Hoofddorp zijn we blij met onze 'huisdichter' Jacqueline Roelofs – van der Linden, die samen met (bijna…) huiscomponist Jan Baaij ons helpt bij dat groeien. Het leuke is: Jacqueline is 'gewoon' lid van onze kerkgemeenschap. Ze hoort dus hoe mensen bezig zijn met denken over God en geloof, beleeft het mee. Daarom staan de teksten van haar liederen en gedichten ook dichtbij mensen. Het zijn niet enkel 'individuele uitingen', maar ze verwoorden wat velen voelen.

 

Ik hoop dat deze bundel zo veel mag bijdragen aan dat lange proces van scheppen en helen onder ons mensen – en 'scheppende kracht' wordt!

 

Rien Wattel, predikant/pastor van De Ark

 

(c) 2015 HARO Software Production