Aan Maria

AAN MARIA

 

 

 

 

De kracht, die jou eens heeft bezield

om, bouwend op een visioen,

als vanzelfsprekend dat te doen,

wat onze toekomst open hield,

 

De kracht, die alle eeuwen door

de onderdrukten heeft bewogen

om, met een toekomstdroom voor ogen,

te blijven in 't gekozen spoor,

 

De kracht, die in miskenning, pijn,

de moed geeft om toch door te vechten,

je door geen macht te laten knechten,

in kwetsbaarheid juist sterk te zijn,

 

Die kracht geeft jou identiteit:

een vrouw, een niemand, wordt getuige.

Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,

jouw lied over gerechtigheid.

 

Je spreekt niet voor jezelf alleen,

bezingt een kracht, die breekt de machten

in alle landen en geslachten;

kijkt over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,

net als in bijbelse verhalen.

Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,

weer anderen om door te gaan.

 

Wij bidden tot diezelfde kracht:

geef naam al die vergeten vrouwen,

die ongezien een wereld bouwen,

waar liefde sterker is dan macht.

 

 

 

 

 

november 1983

(c) Jacqueline Roelofs-van der Linden

 

Teksten mogen alleen na schriftelijke toestemming van Jacqueline Roelofs-van der Linden worden gebruikt voor non-profit doelstellingen, met vermelding van naam en dichtbundel

(c) 2015 HARO Software Production