Recensie

Recensie

Scheppende kracht

 

Jij, die eeuwig leeft, maak ons sterk,

 

Geef ons jouw zegen.

 

Zend jouw geest, jouw kracht,

 

Vuur ons aan om op jouw weg door te gaan.

 

 

Het is een karakteristieke tekst voor de gedichten en liederen van Jacqueline Roelofs – van der Linden, een van onze 'huisdichters'. Hij stamt van rond 2000 en staat ongeveer halverwege haar tweede bundel, Scheppende Kracht. Natuurlijk op muziek van Jan Baaij, in De Ark inmiddels een veel gezongen bekende!

 

Jacqueline Roelofs overhandigde het eerste exemplaar in De Ark tijdens de startdienst aan Rien Wattel.

 

Júist daar, op zondagmorgen in De Ark, omdat de Arkgemeenschap een grote inspiratiebron voor haar is, zoals ze daar vertelde. Dat geldt zowel naar inhoud als 'agenda'.

Zo inspireerde het bezoek van de Ugandese vrouwen haar tot de gedichten Bruggen bouwen en Kerstmis 2005. De parkdienst 2005 was de aanleiding tot Seizoenen, met vier kleurige rozen als 'refrein'.

 

Alle teksten van Jacqueline Roelofs verraden een intensieve en meditatieve manier van kijken. Dat daagt jou als lezer uit méé te kijken!

 

De liederen zijn vaak geschreven bij bijbelverhalen of voor een speciale plek in de liturgie. Daarbij zijn oude en nieuwe melodieën van de partij.

 

Het is verleidelijk allerlei tekstfragmenten te gaan noemen, maar u moet het boekje zelf maar kopen, in De Ark of bij Jacqueline en Hans Roelofs.

Het kost € 11,90 en € 1,50 daarvan gaat het naar Meer-Minder-Fonds.

 

Een lied tenslotte: het boekje is genoemd naar het prachtige glorialied Scheppende Kracht, uw aarde is zo prachtig, dat verder gaat als een lofprijzing op Gods goede schepping. Daarbij wordt God respectievelijk aangesproken als Scheppende, Levende, Helende en Eeuwige kracht.

Het lied heeft een prachtige oude Engelse melodie (Lord, for the years) én een nieuwe van Jan Baaij.

 

Voor mij wint hier de Engelse, juist om de traditie in het lied: 'Geef, dat uw kracht voor altijd in ons leeft'. Met zo'n oude melodie vóel je dat al een beetje!

Rien Wattel, predikant/pastor van De Ark

 

 

(c) Jacqueline Roelofs-van der Linden

 

Teksten mogen alleen na schriftelijke toestemming van Jacqueline Roelofs-van der Linden worden gebruikt voor non-profit doelstellingen, met vermelding van naam en dichtbundel

(c) 2015 HARO Software Production