Inhoudsopgave Licht dat mensen raakt

Inhoudsopgave

Kerstgedichten

 

Vonkjes

Een nieuwe Kerst

Duizend lichtjes

Een wereld omgekeerd

Voorouders

Rotskerk, Cappadocië

Museum in Sevilla

Engel

Kerstwens

Liederen

 

Welkom in dit huis van vrede Intochtslied

Die mensen ziet Kyriëlied

Richt op ons uw oog Kyriëlied

Ontferm U Kyriëlied

Het Lied van de Sterke Vrouw Spreuken 31:10-31

Gebroken en in tranen Bij Lucas 24: 1-10

Vier vandaag een nieuw begin Paaslied

Lichtcredo

Kettinglied Openingszondag

Zuiderlichtlied

Reislied voor een dopeling

 

Kinder- en projectliederen

 

Vriendschap

Als we samen delen

Verhalen, verhalen David, Rebekka

Op zoek naar de koning Adventproject 2011

Gebeden

 

Drempelgebed Samen onderweg

Drempelgebed Van huis gegaan

Gebed bij de opening van de Schrift

Voorbeden

Voorbeden God van liefde

Voorbeden tijdens de uitvaartmis van een Alzheimerpatiënt

Voorbeden in de afscheidsviering van een ernstige zieke

Dankgebed na brood en wijn Bij Mat 15: 21 – 30

Gebed om eenheid Bij Joh. 17: 14 – 26

 

Gedichten

 

Verbondenheid

Als water stroomt de liefde

Moeder Aarde

Forum Romanum

Hoog en vrij

Metamorfose

Novemberavond

Decembertuin

Vier jaar na de Schipholbrand

Koude oorlog

Steen

Steenkoud

Waterkracht

Gepensioneerd

Evenwicht

Voor een gouden paar

Tachtig jaar

Afscheid

Voor Chris

Voor Jos

 

 

 

Gedichten bij lezingen

 

Licht Een gedicht voor Pasen

De zevende dag Bij Genesis

Gastvrijheid Bij Genesis 18: 1-15

Sara lacht Bij Genesis 18: 1 – 15

Mijn mantel is mijn huid Bij Genesis

Muziek Bij Hooglied 2: 10 – 17

Sterk als de dood Bij Hooglied 8: 5b – 7

Antwoord op Psalm 8

Getsemane

Een vlam van hoop Bij Mattheus 25: 1-13

Een stoet van licht Tussen Pasen en

Pinksteren

Gedichten bij wandkleden van Tootje van Pesch

 

Bewustwording

Aquarius

De rode draad

Liefde en verwachting

Toenadering

Klaagmuur

Tempelplein

Stad bij nacht

Draagkracht

Ochtendglans

Ontwaken

(c) 2015 HARO Software Production